.

အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးမှာ ကိုယ်ဝန်တစ်လရှိနေကြောင်း သိရသဖြင့်ခဲအိုဖြစ် သူကို….

အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးမှာ ကိုယ်ဝန်တစ်လရှိနေကြောင်း သိရသဖြင့်ခဲအိုဖြစ် သူကို….

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *