.

စိတ္ရင္းနဲ႔မခင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းအတုအေယာင္ေတြဆီမွာ ေတြ႔ရတတ္တဲ့ အခ်က္ေတြ

သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို တစ္ေယာက္နားလည္ ေဝမွ်ခံစားတတ္မွ သူငယ္္ခ်င္းလုိ႔ မည္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ အက်ိဳးလုိလုိ႔ လာေပါင္းတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိ သူငယ္ခ်င္း အတုအေယာင္ေတြဆီမွာ ဒီလုိ အခ်က္ေတြကို ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္ေနာ္။

သင့္ရဲ႕ အေျခအေနကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမးဘူး

သင့္ကို တကယ္မခင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ သင္ဘာျဖစ္ေနတယ္၊ သင့္အေျခအေန ဘယ္လုိ႐ွိတယ္ဆုိတာကို စိတ္မဝင္စားတတ္ပါဘူး။ သင္အဆင္္မေျပတဲ့ အေျခအေနဟာ သူ႔အတြက္ အဆင္ေျပေနခဲ့ရင္ သင့္ကိုမငဲ႔ကြက္ပဲ သူအဆင္ေျပဖုိ႔ကိုပဲ လုပ္တတ္ပါတယ္။ တကယ့္စစ္မွန္္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းဆိုရင္ ဒီလိုမ်ိဳး လံုးဝမလုပ္ပါဘူး။ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အေျခအေနကို ငဲ႔ညွုာၿပီး သူငယ္္ခ်င္္းအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္္မွာကို ဘယ္ေတာ့မွ လုပ္မွာမဟုတ္ပါဘူးေနာ္။

 

သင့္ကို ေဝဖန္္တတ္တယ္

ေဝဖန္္တယ္ဆိုတာ သူငယ္ခ်င္္းအစစ္ေတြမွာလည္း ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ကိုယ္ တကယ္ခင္မင္တဲ့သူနဲ႔ ခင္မင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္တဲ့ သူေတြကေတာ့ မတူညီပါဘူး။ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းက သင့္အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဝဖန္မႈကို ေထာက္ျပၿပီး အတုအေယာင္ သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ သင့္ကို ျမင္ျမင္သမွ်ေဝဖန္္ခ်င္ေနတတ္ပါတယ္။ သင္ဘာလုပ္လုပ္ သူကေတာ့ သင့္ကိုေဝဖန္တိုက္ခိုက္ေနမွာပါ။

သင့္ကို ေလးစားမႈ မ႐ွိဘူး

ဘယ္လုိဆက္ဆံေရးမ်ိဳးမွာမဆုိ ေလးစားမႈဆုိတာ လုိအပ္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းပဲဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မိသားစုပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်စ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္္လို႔ သူငယ္ခ်င္းအတုအေယာင္္ေတြမွာေတာ့ ဒီအခ်က္ကို မေတြ႔ရတတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔က သင့္ကိုလိုအပ္္တဲ့အခ်ိန္္ပဲ သံုးၿပီး မလိုအပ္ေတာ့တဲ့အခ်ိန္္မွာ သင့္ကိုပစ္ထားတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သင္နဲ႔အတူတူ သြားေနတဲ့အခ်ိန္ တစ္ျခားသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ခဲ့ရင္ သင့္ကိုထားပစ္ခဲ့တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေလးစားမႈ မ႐ွိတာျဖစ္ၿပီး အတုအေယာင္ဆုိတာ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။

 

ျပႆနာေတြကို ေဝမွ်ခ်င္စိတ္ မ႐ွိဘူး

သူအကူအညီလုိခ်ိန္္မွာေတာ့ သင့္ဆီက အကူအညီကို ယူဖုိ႔ဝန္မေလးေပမယ့္ သင္အကူအညီလိုတဲ့အခါမွာေတာ့ သူက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတတ္ပါတယ္။ သင့္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို စိတ္ဝင္စားမႈ လံုးဝမ႐ွိတတ္ပါဘူး။ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ ဘယ္္ေတာ့မွ အဲလုိမ်ိဳး မလုပ္တတ္ပဲ သူငယ္ခ်င္္းရဲ႕ ျပသနာဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ျပႆနာပဲလုိ႔ ေတြးထားၿပီး တတ္ႏို္င္သမွ်ကူညီေပးတတ္ ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ကို မနာလုိ ျဖစ္တတ္တယ္

သူငယ္ခ်င္းေကာင္းဆိုတာ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းေကာင္းစားေနရင္ ဝမ္းသာေပးတတ္ၿပီး သူငယ္္ခ်င္းကို ပိုၿပီးအျမင့္ကို ေရာက္ေစခ်င္ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္္း အတုအေယာင္ေတြကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကို ႀကိတ္ၿပီး မနာလို ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ဆို သူတုိ႔ရဲ႕ ပံုစံေတြက တစ္ခုခုကို အလုိမက်သလို ျဖစ္ေနတတ္တာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *